Orgány společnosti

Valná hromada:nejvyšší orgán společnosti, za akcionáře vykonává působnost valné hromady Rada města Jičína
Představenstvo:
předseda představenstva:Mgr. Petr Hamáček
místopředseda představenstva:JUDr. Jan Malý
členové představenstva:Ing. Stanislav Novák
Dušan Šulc
Mgr. Miloslav Kůta
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:Ing. Milan Köstinger
člen dozorčí rady:JUDr. Daniel Novotný Ph.D.
ing. Petr Kebus
Jediný akcionář:
Město Jičín, které je 100 % vlastníkem společnosti
Vedení společnosti
ředitel:Ing. Pavel Bílek
ekonom:Ing. Miloslava Kubíčková
vedoucí tepelného hosp.:Svatopluk Coller
vedoucí provozu domů:
právník:JUDr. Helena Cimbálová
Počet zaměstnanců:24

Vytvořil: tomassedlak.cz