Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství zajišťuje výrobu tepla a teplé užitkové vody pro obyvatele, školy, školky, domy s pečovatelskou službou, domov seniorů a nebytové prostory v městě Jičíně.

Tato výroba je uskutečňována jednak na velkých zdrojích tepla (kotelna U stadionu, kotelna Nové Město Jih, kotelna Nové Město Sever), středních zdrojích (kotelna Valdštejnovo 1, Železnická, Tylova, 17.Listopadu 861, 17.Listopadu 1074), ale i na domovních kotelnách (kotelna Valdice čp. 110, Valdice 53, Mlázovice 188,189, Ruská 56, Ruská 57, Sedličky 4 (Lodžie)).

Část největší kotelny U stadionu je vybavena kogeneračními jednotkami, na kterých probíhá kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Z této kotelny je pak elektrická energie dodávána do nebytových prostor (největší odběratel – Sportovní zařízení města Jičína), pro vlastní spotřebu a přebytek vyrobené energie jde do distribuční sítě ČEZ.

Celková roční produkce tepla cca 90 tis. GJ a elektrické energie cca 2,1 mil. kWh.

Vytvořil: tomassedlak.cz