Předmět podnikání

PŘEDMĚTEM PODNIKÁNÍ společnosti je:

      –    výroba tepelné energie
      –    rozvod tepelné energie
      –    výroba elektřiny
      –    přenos elektřiny
      –    poradenská a konzultační činnost
      –    činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
      –    provádění staveb, jejich změn a odstraňování
      –   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a živnostenského zákona 
      –   výroba tepelné energie a rozvod energie z tepelných zdrojů nad 50 kW                    

Do předmětu podnikání na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 458/200 Sb., energetický zákon, v platném znění patří:

      –    výroba tepelné energie
      –    rozvod tepelné energie
      –    výroba elektřiny
      –    přenos elektřiny

Společnost je držitelem těchto licencí:

  • Licence č. 311015135 – výroba tepelné energie
  • Licence č. 321015136 – rozvod tepelné energie
  • Licence č. 111015133 – výroba elektřiny
  • Licence č. 121015134 – distribuce elektřiny 

Do předmětu podnikání na základě živnostenských oprávnění 1 – 4 vydaných Městským úřadem Jičín – odbor obecní živnostenský úřad patří: 

      –    poradenská a konzultační činnost
      –    činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
      –    provádění staveb, jejich změn a odstraňování
      –   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a živnostenského zákona 
      –   výroba tepelné energie a rozvod energie z tepelných zdrojů nad 50 kW                    

Vytvořil: tomassedlak.cz