Legislativa tepelného hospodářství

  1. Pravidla vytápění, vyhláška 237/2014 Sb.
  2. Rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, vyhláška 269/2015 Sb.
  3. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 207/2021 Sb.
  4. Energetický zákon 458/2000 Sb.
  5. Zákon o hospodaření energií 406/2001 Sb.
  6. zákon o metrologii č. 505/1990 Sb.
Vytvořil: tomassedlak.cz