Správa domů v majetku města

Naše středisko Provozu a údržby domů zajišťuje správu bytových a nebytových objektů ve vlastnictví Města Jičína. Poskytuje komplexní služby a poradenství při správě nemovitého majetku a úzce spolupracuje s úsekem předpisu nájemného při předpisu a výběru nájemného.

Společnost smluvně zajišťuje dodávky plnění spojených s užíváním společných částí domů (el. energie, plyn, teplo, TUV, provoz výtahu, STA apod.) a dále s užíváním bytů a nebytových prostorů (teplo, teplá voda, studená voda) a jejich vyúčtování. Zajišťuje rovněž opravy a údržbu jednotlivých objektů včetně pravidelných revizí a kontrol. Samozřejmou součástí správy je vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor. Prostřednictvím společnosti je zabezpečena i havarijní služba (elektro, voda, ÚT, plyn).

Veškerá údržba městského bytového a nebytového fondu je zajišťována jak vlastními pracovníky společnosti, tak dodavatelským způsobem.

Příjem žádostí o městský byt je realizován prostřednictvím sociálního odboru MěÚ Jičín. Společnost na základě rozhodnutí Rady města Jičína následně vlastním jménem uzavírá nájemní smlouvy s novými nájemci.

Informace o volných nebytových prostorech jsou zveřejňovány na úřední desce Městského úřadu Jičín

Vytvořil: tomassedlak.cz